درگیری میان گروهی طالبان در پنجشیر
تیرباران 7 عضو یک خانواده در بلخ

تیرباران 7 عضو یک خانواده در بلخ

واژگون شدن رنجر طالبان در پنجشیر؛ 12 طالب کشته و زخمی شدند

واژگون شدن رنجر طالبان در پنجشیر؛ 12 طالب کشته و زخمی شدند

بازداشت نویسنده‌ای پنجشیری از سوی طالبان در کابل

بازداشت نویسنده‌ای پنجشیری از سوی طالبان در کابل

طالبان یک جوان پنجشیری را در کابل تیرباران کردند

طالبان یک جوان پنجشیری را در کابل تیرباران کردند

 قتل‌مرموز 2 نظامی پیشین در قندهار

 قتل‌مرموز 2 نظامی پیشین در قندهار

آدم ربایان یک پزشک جوان را در بلخ کشتند

آدم ربایان یک پزشک جوان را در بلخ کشتند

90 تن در انفجار پاکستان کشته شدند

90 تن در انفجار پاکستان کشته شدند

طالبان ساختمان یک مکتب را در پنجشیر آتش زدند

طالبان ساختمان یک مکتب را در پنجشیر آتش زدند

فرو ریختن سقف یک خانه در کنر؛ 3 دختر جوان جان باختند و 13 تن دیگر زخمی شدند

فرو ریختن سقف یک خانه در کنر؛ 3 دختر جوان جان باختند و 13 تن دیگر زخمی شدند

طالبان: دختران درسال 1402 حق ورود به دانشگاه‌ها را ندارند

طالبان: دختران درسال 1402 حق ورود به دانشگاه‌ها را ندارند

آخرین عناوین