مراسم گرامی‌داشت از هفته شهید و شهدای جبهه مقاومت ملی در تهران برگزار شد
ورزشکاران اعزامی طالبان از روسیه به اروپا فرار کردند

ورزشکاران اعزامی طالبان از روسیه به اروپا فرار کردند

دستور امر به معروف طالبان در بامیان؛ زنان حق ندارند کفش به رنگ سفید بپوشند 

دستور امر به معروف طالبان در بامیان؛ زنان حق ندارند کفش به رنگ سفید بپوشند 

وزیر خارجه عربستان سعودی: افغانستان نباید به خانه‌ی امن گروه‌های تروریستی تبدیل شود

وزیر خارجه عربستان سعودی: افغانستان نباید به خانه‌ی امن گروه‌های تروریستی تبدیل شود

طالبان و خطر گسترش تروریسم؛ امیر عبداللهیان می‌گوید که «ریشه های بحران افغانستان» خطر آفرین است

طالبان و خطر گسترش تروریسم؛ امیر عبداللهیان می‌گوید که «ریشه های بحران افغانستان» خطر آفرین است

سیمیناری در آکادمی علوم تاجیکستان: شهید استاد ربانی و شهید احمد شاه مسعود میانه‌روترین اندیشه را داشتند

سیمیناری در آکادمی علوم تاجیکستان: شهید استاد ربانی و شهید احمد شاه مسعود میانه‌روترین اندیشه را داشتند

گروه تروریستی طالبان ساخت مدارس جهادی را افزایش داده‌اند

گروه تروریستی طالبان ساخت مدارس جهادی را افزایش داده‌اند

احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی: طالبان چیزی از دین نمی‌دانند

احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی: طالبان چیزی از دین نمی‌دانند

علی میثم نظری: طالبان تحریم شوند

علی میثم نظری: طالبان تحریم شوند

انورالحق کاکر: اولویت اول پاکستان جلوگیری و مقابله با تروریسم از داخل افغانستان است

انورالحق کاکر: اولویت اول پاکستان جلوگیری و مقابله با تروریسم از داخل افغانستان است

خشونت و آپارتاید جنسیتی علیه زنان، قلب هویت سیاسی گروه طالبان است

خشونت و آپارتاید جنسیتی علیه زنان، قلب هویت سیاسی گروه طالبان است

آخرین عناوین