ارسال اين مطلب به دوستان

(( چه کسانی انتحاریون اعزامی به کرمان را آموزش داده و چگونه به ایران فرستادند؟ ))