اقتصادی
قیمت میوه صادراتی افغانستان به پاکستان به یک سوم تقلیل یافته است.
۱ آذر ۱۴۰۰ ۰۲:۵۲
وزیر خارجه ترکمنستان وارد کابل شد.
۸ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۱۵